Menu
A+ A A-

CLIQ elektronske brave čuvaju svaki ulaz u talijanskoj banci

Bankarskom poslovanju s fizičkim licima potrebna je sigurnost i mogućnost upravljanja složenim radnim procesima.  Osoblju je potreban efikasan pristup. Menadžeri objekata traže fleksibilnost  u kreiranju pristupnih ovlaštenja baziranih na individualnim potrebama. To znači da se pristup određenim zonama ne može omogućiti svim licima. Istovremeno, niko ne želi nositi ni kontrolisati veliki broj ključeva. 
Ovo su potrebe s kojim su se suočili menadžeri regionalne banke Creval u Italiji. Zbog toga su potražili alternativu svom mehaničkom sistemu s glavnim ključem.
 
Banci Creval su zatrebali novi uređaji za kontrolu pristupa koji bi postali sastavni dio sigurnosnog sistema za zaštitu imovine i ljudi prema najvišim standardima. Banka je tražila brave koje će predstavljati trajnu, sigurnu i fleksibilnu alternativu standardnoj mehaničkoj sigurnosti.
 
Na kraju su pronašli jednostavan elektronski način upravljanja moćnim i pristupačnim sistemom baziranim na fizičkim ključevima na baterije i naprednoj mikroelektronici.
 
Fleksibilno i sigurno zaključavanje
 
Creval je za svoje bankarske prostore odabrao eCLIQ sistem bežične kontrole pristupa baziran na ključevima. Vrata filijala širom Lombardije danas čuva više od 30 izdržljivih eCLIQ cilindara, čime se njenim menadžerima daje puna kontrola nad zaštitom ulaza.
 
eCLIQ je skalabilna elektronska nadogradnja CLIQ sistema za kontrolu pristupa koji se koristi na lokacijama sa  kritičnom infrastrukturom širom Evrope. Elektronski cilindri su zaštićeni od neovlaštenog rukovanja i posjeduju 128-bitnu AES enkripciju koja je ugrađena u bravu i mikroelektroniku ključeva. Osoblje sa sobom nosi samo jedan eCLIQ ključ s napajanjem na baterije koji je programiran unaprijed određenim pristupnim ovlaštenjima. 
 
Menadžeri sigurnosti u Creval banci sada mogu odobravati pristup zasnovan na vremenskim intervalima i konkretnim vratima, sve do nivoa pojedinačnog korisnika u objektu. Također je jednostavno odrediti vremenski ograničena prava pristupa za korisnikov ključ i tako ojačati sigurnost ako se ključ izgubi. Evidencije o korištenju i događajima se vode na jednako detaljnom nivou.  
 
Upravljanje ključevima je jednostavno i izvodi se pomoću softvera kojim se upravlja preko lokalnog računara ili preko interneta, odnosno pomoću standardnog pretraživača. U slučaju gubljenja ključa, administratori u banci ga jednostavno poništavaju unutar sistema.
 
"Zadovoljni smo rezultatima novog sistema kontrole pristupa", kaže Claudio Brisia, menadžer logičke sigurnosti u sjedištu banke u gradu Sondrio.
 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.