Menu
A+ A A-

Kako tržišni igrači i stručnjaci vide uspjeh bežične kontrole pristupa

 

 

Objavljivanje „Izvještaja o kontroli bežičnog pristupa 2018“ izazvalo je veliko zanimanje vodećih sigurnosnih stručnjaka iz različitih sektora. Oni su iznijeli svoje mišljenje o tržištu i budućnosti bežične kontrole pristupa.
Zašto potražnja za bežičnom tehnologijom nastavlja rasti
 
Podaci iz "Izvještaja o bežičnoj kontroli pristupa" za 2018. godinu ukazuju na nastavak snažnog rasta za bežična u odnosu na žičana rješenja. Zašto, po vašem mišljenju, sigurnosni menadžeri i vlasnici objekata sve češće "presijecaju žice"?
 
Russell Wagstaff, direktor komercijalnih rješenja za kontrolu pristupa, ASSA ABLOY EMEA: „Među brojnim prednostima bežične tehnologije koje smo razmatrali u izvještaju, ja bih istakao dvije. Prvo, tu je eliminacija potrebe za postavljanjem kablova na svaka vrata, što olakšava i pojeftinjuje uključivanje većeg broja vrata u vaš pristupni sistem. Dakle, bežična tehnologija može u trenutku nadograditi sigurnost vaše zgrade. Drugo, energetska efikasnost bežičnih vrata donosi značajne uštede. Standardne brave na baterije nude dugovječnost i troše energiju samo kada moraju čitati akreditiv. Žičana vrata su, uglavnom, povezana sa napojnom mrežom cijelo vrijeme“. 
 
Novi izvještaj predviđa rast segmenta primjene bežičnih brava u oblastima koje se ne tiču samih vrata (garderobe, serveri i dr.). Zašto je bežična tehnologija postala poželjna i izvan sfere kontrole vrata? 
 
RW: „Djelimično se radi o praktičnosti primjene. Što je više aplikacija koje se mogu zaštititi i otključati s jednim akreditivom, to bolje za korisnike lokacije. Menadžeri objekata imaju koristi od šireg opsega primjene njihovog pristupnog sistema, što im daje više kontrole. Pored toga, pošto su ovi uređaji bežični, kontrola pristupa se lako može proširiti i na otvorene prostore i tu spadaju katanci ulaznih kapija, brave za mašine i brave ormarića. Uz adekvatnu bravu, svi oni mogu biti osigurani unutar jedinstvenog sistema  kontrole pristupa koji se koristi za ulazna vrata“. 
 
Bežična kontrola pristupa za mala i srednja preduzeća
 
Koji specifičan problem je SMARTair riješio za ULab?
 
Enrique Burgos, direktor ULaba: „Pored redovnog dnevnog prometa ljudi od oko 100 zaposlenih, on se na sedmičnom nivou može skoro udesetorostručiti  ukoliko se održava neki događaj. Potreban nam je sistem kontrole pristupa koji je fleksibilan i praktičan, kao što je SMARTair“.  
 
Jedan od najnovijih prostora za zajednički rad u Španiji je i ULab.  Njegova vizija uključuje savremenu sigurnost, pristupačnost i dizajn u službi kreiranja poslovnog centra za 21. stoljeće. Bežični SMARTair je ponudio kontrolu pristupa u realnom vremenu kako bi se prilagodio kako redovnom dnevnom prometu ljudi tako i dobro posjećenim manifestacijama.
 
Bežična kontrola pristupa u velikim ili složenim preduzećima
 
Kako fleksibilno upravljanje pristupom koje nudi CLIQ utiče na vašu svakodnevnu sigurnost?
 
Christophe Nublat, šef Odjela za istraživanje, Eau de Valence, Francuska: „Cjelokupna energija pohranjena je u ključu. Ne postoji napajanje za bravu, tako da nema ni potrebe za zahtjevnih održavanjem. Osim toga, elektronskim i mehaničkim cilindrima upravlja isti ključ“. 
 
Opštinsko vodovodno preduzeće u Valenceu distribuira vodu za piće za 65.000 korisnika. Ono u svojoj nadležnosti ima i četiri bušotine, jedinicu za skladištenje i 300 kilometara vodovodnih cijevi. Sa CLIQ kontrolom pristupa pomoću ključa, uvijek je dostupna evidencija o korištenju svake brave, ključa i katanca, što olakšava nadzor nad aktivnostima izvođača radova. Obavezno sedmično ažuriranje ključeva predstavlja dodatni nivo sigurnosti. Pet ključeva je opremljeno CLIQ tehnologijom za rad na daljinu, tako da poslovođe mogu ažurirati prava pristupa „u hodu“, i to preko Bluetootha.
 
Integriranje bežične kontrole pristupa
 
Novi izvještaj navodi "integraciju" kao novi trend. Velika većina ispitanika smatra da su integrirani sistemi "važni" ili "veoma važni" za svaku lokaciju. Kako integracija sa ASSA ABLOY Aperio bežičnim ključevima pomaže korisnicima AXIS Entry Manager sistema?
 
Stephanie Hensler, direktor poslovnog razvoja, Axis Communications: „Axis je omogućio integraciju Aperio RS485 sistema sa našim AXIS A1001 kontrolerom za vrata. AXIS Entry Manager je naš web sistem za kontrolu pristupa koji je dio A1001 kontrolera za vrata. Pošto većina korisnika želi pristup u realnom vremenu, odlučili smo se na integraciju s Aperio mrežnim čvorištem. Korisnici cijene intuitivnost upravljanja ovim integriranim rešenjem“. 
 
Kako bežična kontrola pristupa štedi novac kompanijama
 
Da li prelazak na bežičnu kontrolu pristupa Aperio pruža konkretne finansijske pogodnosti?
 
Magnus Svensson, menadžer infrastrukture na Univerzitetu u Lundu: „Aperio se pokazao veoma ekonomičnim. Uspjeli smo značajno skratiti vrijeme koje trošimo na upravljanje korisnicima i administraciju sistema“. 
 
Nakon 20 godina, Pravni fakultet Univerziteta Lund je tražio nadogradnju sistema kontrole pristupa. Aperio maske za brave, baterije i cilindri sa čitačima kartica sada su u potpunosti integrirani sa Pacomovim Unison sistemom. Aperio brave rade sa postojećim MIFARE pametnim karticama, tako da nije bilo potrebe da 42.000 studenata i 7.500 zaposlenih vraća svoje pametne kartice radi reprogramiranja, niti da koriste čitače radi reaktiviranja svojih dozvola. Svakim vratima i karticom se i dalje upravlja centralno preko jedinstvenog administrativnog interfejsa.
 
Preuzmite besplatan primjerak „Izvještaja o kontroli bežičnog pristupa 2018“ na https://campaigns.assaabloyopeningsolutions.eu/wacreport2018 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.