Logo

SMARTair štiti dragocjenu medicinsku opremu

Autentično upravljanje pristupom u stvarnom vremenu, brza instalacija i energetska efikasnost tokom rada samo su neki od ključnih zahtjeva koje je iznio Institut za biomedicinska istraživanje Maimónides u Kordobi (IMIBIC). Ovaj centar je dio gradskog univerzitetskog kampusa.
 
Za upravljanje dnevnim kretanjem oko 270 osoba, IMIBIC je odabrao SMARTair Wireless Online elektronsku kontrolu pristupa za svoja unutrašnja i spoljna vrata. Fleksibilnost SMARTair sistema olakšava menadžerima objekata da programiraju prava pristupa prema svakom pojedinačnom korisniku. Na taj način, oni osiguravaju da samo ovlaštena lica imaju pristup odgovarajućim zonama u za njih predviđenom vremenskom intervalu. Isti sistem s lakoćom upravlja mnogo većim brojem privremenih posjetilaca tokom čestih dešavanja u sklopu Instituta.
 
„Koristeći SMARTair, koordinatori za objekte i održavanje mogu pratiti sigurnost objekta u realnom vremenu i kontrolisati ko mu pristupa i kada“, kaže Jose Luis Torres Garcia, menadžer ključnih klijenata za SMARTair Sur-Levante.
 
Jedinstveni bežični sistem štiti glavni ulaz, laboratorije za radiologiju, citometriju i genomiku, operativne sale i druge osjetljive zone u kojim je pouzdano upravljanje pristupom od ključne važnosti. Ovlašteno osoblje sa svojim akreditivom takođe može pristupiti još jednom objektu instituta IMIBIC u okviru univerzitetske bolnice Reina Sofia.
 
Efikasan i jednostavan za korištenje
Pošto nema postavljanja kablova, instalacija je brza i neprimjetna. Uređaji na baterije su energetski znatno efikasniji od kontrole pristupa koja koristi napojnu mrežu. Održavanje je minimalno i svodi se na zamjenu nove standardne baterija svakih 40.000 ciklusa. Osim toga, nije bilo potrebe da osoblje IMIBIC-a mijenja svoje postojeće pristupne kartice jer je SMARTair kompatibilan sa svim ključnim RFID tehnologijama.
 
Vrhunska funkcionalnost koju nudi SMARTair Wireless Online upravljanje omogućava menadžerima objekata da odobravaju pristup osoblju na daljinu i s bilo koje lokacije, čak i ako neko izgubi ili zaboravi svoj akreditiv. Pomoću intuitivnog softvera Wireless Online se u bilo kojem trenutku može jednostavno pratiti status sistema kontrole pristupa u realnom vremenu. Takođe je jednostavno izdavati vremenski ograničena pristupna ovlaštenja prilagođena potrebama, zaduženjima i profilu svakog pojedinačnog korisnika u objektu.
 
Nakon dvogodišnje upotrebe i nekoliko uspješno provedenih vježbi evakuacije, SMARTair je temeljito i uspješno testiran u zahtjevnom sigurnosnom okruženju instituta IMIBIC.
 
Copyright © a&s Adria, sva prava zadržana, zabranjeno kopiranje sadžaja bez dozvole.