Menu
A+ A A-

Ključevi ili kontrola pristupa? Zašto ne oboje?

Mehaničko zaključavanje koristi se još od vremena drevnog Egipta. Tokom stoljeća,  za unapređivanje ove tehnologije bili su zaduženi Rimljani, prebacivači u bravama i Linus Yaleov mehanizam. Svaki korak naprijed je bio bitan. Ipak, faraoni bi i danas mogli prepoznati ove uređaje kao svoje savremenike. Istovremeno, savremena rješenja koja koriste ključeve za elektronsku kontrolu pristupa mogla bi fascinirati i jednog Ramzesa. 
 
Mehatronički sistem zaključavanja kakav je CLIQ kombinuje vrhunsku mehaničku i elektronsku zaštitu. On uključuje cijelu seriju mehaničkih cilindara i katanaca koji nude vrhunsku fizičku sigurnost i otpornost na napade. CLIQ tehnologija im kao pojačanje dodaje i šifriranu elektronsku sigurnost kojom se jednostavno upravlja. Na taj način se korisnicima olakšava kontrola i pristup, bez potrebe za instalacijom dodatnih kablova. Oni nisu potrebni nijednom CLIQ uređaju. Napajanje njihove elektronike vrši se pomoću baterije unutar svakog CLIQ ključa. 
 
Kako se radi o sistemu baziranom na ključevima, CLIQ predstavlja pristupačnu opciju za nadogradnju mehaničke sigurnosti koja se lako pretvara u moćan sistem kontrole pristupa. Pri tom nema potrebe za zamjenom postojeće opreme poput vrata. 
 
Naprednija sigurnost, zaštićeni interfejsi u oblaku (cloud), mobilna podrška i fleksibilnije odvijanje radnih procesa sada su lako dostupni za bilo koju zgradu.
 
Prikladna istina 
CLIQ tehnologija je stekla povjerenje u svim sektorima industrije. Nedavno je njemački supermarket REWE odabrao CLIQ za svoje novo skladište na sjeveru Berlina.
 
"Sa CLIQ tehnologijom smo osigurali značajnu fleksibilnost u slučaju gubitka ključa ili potrebe za uvođenjem izmjena. Možemo opozvati prava pristupa na svakom ključu tako što ćemo reprogramirati 400 cilindara za zaključavanje koje koristimo ", objašnjava Marc Haverkamp, projektni menadžer u Logističkom centru REWE.
 
U Švedskoj, kompanija Vasamuseet iz Stockholma je nadogradila svoj stari mehanički sistem pomoću CLIQ tehnologije. Osoblje je ranije nosilo teške privjeske sa po deset ili više ključeva. Danas menadžeri objekata mogu mijenjati pristupna prava na svakom CLIQ ključu u bilo kojem trenutku, čak i na daljinu.
 
"Ranije su najveći problem predstavljali izgubljeni ključevi", kaže Michael Andrésen, menadžer za operacije i sigurnost u Državnim pomorskim muzejima Švedske. "U tom slučaju se morala mijenjati brava, što je bilo skupo". Uz CLIQ tehnologiju, pristupna prava na izgubljenom ključu se mogu jednostavno poništiti i on više ne može otvarati vrata. "Sa CLIQ tehnologijom, mi dobro znamo gdje su naši ključevi."
 
CLIQ je popularan i u javnim preduzećima, jer se cilindri i katanci iz ove serije mogu koristiti i u ekstremnim vremenskim uslovima. Kako oni mogu zaštititi skoro svaku lokaciju, to ih čini fleksibilnijim rješenjem u odnosu na standardne sisteme elektronske kontrole pristupa. Vodovodno preduzeće Eau de Valence iz Francuske iskoristilo je CLIQ za pojednostavljivanje upravljanja mehaničkim i elektronskim bravama unutar jedne instalacije. "Elektronskim i mehaničkim cilindrima se upravlja pomoću jednog te istog ključa", kaže Christophe Nublat, direktor odjela za ispitivanja i radove u kompaniji Eau de Valence. 
U sklopu prevencije krađa recikliranih materijala, menadžeri u kompaniji Communauté d'Agglomération La Rochelle instalirali su CLIQ katance i cilindre u 13 udaljenih centara za prikupljanje otpada. Nakon toga se pristupilo izdavanju pojedinačnih programiranih ključeva za ovlašteno osoblje. 
 
Odmah su se osjetili efekti. "Broj provala je radikalno smanjen", kaže Hervé Begaud, uposlenik kompanije Communauté d'Agglomération. "Nekada smo svake sedmice prijavljivali štetu. Sada smo imali samo jedan neuspješan pokušaj obijanja cilindra u posljednjih 6 mjeseci. "
 
Administratori okruga La Rochelle su bili impresionirani. Zbog toga oni planiraju uvesti CLIQ tehnologiju kontrole pristupa na svim kritičnim opštinskim lokacijama.
 
CLIQ za svaku bravu 
Gdje god da radite, uposlenici uvijek odlaze sa radnih mjesta, ključevi se gube, a zastarjeli uređaji u vašim objektima nude neadekvatnu sigurnost.
 
Ipak, rješenje za ove probleme ne može biti univerzalno. CLIQ nadogradnje su dostupne za sve vrste sigurnosnih potreba i služe za jednostavno i fleksibilno upravljanje pravima pristupa. Isto važi za upravljanje ključevima i vratima unutar svake CLIQ instalacije. 
 
CLIQ Go sistem za mala i srednja preduzeća menadžerima nudi podršku u upravljanju sistemom kontrole pristupa „u hodu“, i to pomoću oblaka. Izgubljeni ključevi se lako poništavaju pomoću aplikacije CLIQ Go koja je dizajnirana za jednostavno korištenje, čak i od strane tehnički neobučenog osoblja. Poput faraona.  
 
U srednjim i velikim preduzećima, menadžeri sigurnosti mogu upravljati CLIQ sistemom preko CLIQ Web Manager softvera koji koristi standardni pretraživač interneta. Dodatna opcija je korištenje softvera kao usluge, što može pomoći u smanjenju troškova za IT infrastrukturu. Za nju je obezbijeđena sigurnost podataka, dok su cjelodnevni nadzor i podrška dostupni na upit.
 
Za upravljanje poslovanjem sa udaljenih lokacija ili rad sa izolovanim radnicima (ili oboje) koristi se CLIQ Connect kao savršeno rješenje. 
 
Vatrogasna brigada grada Skellefteå u Švedskoj koristi CLIQ Remote. U slučaju požara, vatrogasci ažuriraju svoj CLIQ ključ u stanici ili u hodu. Za to se koristi uređaj za ažuriranje ključeva dostupan u svakom vatrogasnom kamionu. Više nema potrebe da vatrogasne stanice čuvaju i upravljaju velikim brojem privjesaka sa ključevima, ili da vatrogasci na terenu prvo moraju otići do stanice po odgovarajući ključ. Brži odgovor znači i veću šansu da se spriječi širenje požara.
 
"Sa CLIQ Remote sistemom za ažuriranje ključeva u vatrogasnom kamionu, mi možemo izdati ovlaštenja za ključ u ograničenom vremenskom roku. Ako, na primjer,  izgubimo ključ tokom intervencije, on postaje beskoristan nakon 60 minuta", kaže Johan Marklund iz vatrogasne brigade Skellefteå.
 
"Ranije smo imali sef za ključeve u svakoj vatrogasnoj stanici", dodaje on. "Samo u centralnoj stanici je bilo oko 100 ključeva. Morali smo redovno voditi evidenciju o njima i ponekad bismo otkrili da neki ključevi više ne rade. U vanrednim situacijama ne bismo mogli ni ući u prostorije  bez razvaljivanja vrata. Preporučujem ostalim interventnim službama da odaberu ovo rješenje“. 
 
Opcionalna CLIQ Connect aplikacija olakšava odvijanje radnih procesa za izolovane radnike. Korisnik ključa više ne mora lično ažurirati prava pristupa, nositi dodatne uređaje za ažuriranje niti se vraćati na centralnu lokaciju. Sve što im je potrebno je telefon i aplikacija. Aplikacija preko CLIQ Web Managera povezuje  CLIQ Connect ključ i šifrovanu vezu sa oblakom. Kako bi promijenio prava pristupa za korisnika ključa, administrator sistema jednostavno pristupa CLIQ Web Manager softveru s bilo koje lokacije i ažurira njegov profil. Korisnik ključa uspostavlja zaštićenu Bluetooth vezu između svog programabilnog CLIQ Connect ključa i CLIQ Connect aplikacije kako bi automatski ažurirao svoja ovlaštenja.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.