Menu
A+ A A-

Vodeći francuski centar za mentalno zdravlje bira Aperio za bežičnu kontrolu pristupa

Kao i mnoge druge zdravstvene institucije širom Evrope, i centar Psychothérapique de Nancy (CPN) u Francuskoj se suočavao sa stalnim problemom gubitka fizičkih ključeva.  Ako je ključ nestao tj. ako ga pacijent ili uposlenik izgube ili zaborave, moralo se pristupiti zamjeni više cilindara na odjelu.  
To sa sobom povlači značajne troškove i gubitak vremena, što su situacije koje se stalno ponavljaju.  Kao i mnogi drugi zdravstveni centri, i CPN je potražio rješenje u vidu Aperio bežične tehnologije. Više od 160 Aperio bežičnih maski za brave instalirano je u zgradu centra CPN. One su integrisane sa sistemom kontrole pristupa kompanije Delta Security Solutions, i to uglavnom na vratima soba pacijenata. Sada svi imaju mogućnost slobodnog kretanja bez potrebe za nošenjem nepraktičnih ključeva.
 
Pošto se za potrebe centra CPN koristila online integracija za Aperio, sigurnosno osoblje sada može pratiti sigurnost svakih vrata u realnom vremenu. To sa starim mehaničkim sistemom  glavnog ključa nije bilo moguće. Ako pacijent izgubi svoj akreditiv, osoblje ga odmah može poništiti i izdati novi, čime se izbjegava ugrožavanje sigurnosti. 
 
Neke prostorije za spavanje u CPN-u imaju više kreveta. U njima se Aperio maske za brave koriste za zaštitu noćnih ormarića svakog pacijenta. Na taj način se njihovi lični predmeti štite bez potrebe za korištenjem fizičkih ključeva ili pamćenjem PIN kodova. Stari sefovi sa ključevima su uklonjeni, a CPN će uštedjeti na stalnim troškovima izrade ključeva ili zamjena brava sefa. 
 
„Kada bi se kod nas ranije izgubio ključ, morali smo mijenjati svaki cilindar koji je on otvarao, što je za neke ključeve bilo jako skupo“, kaže Cédric Marchal, tehnički inženjer u CPN-u.
 
Aperio uređaji u ovom centru također štite zaštićene dijelove zgrade kojim pacijenti nemaju pristup. To su sobe za osoblje, kancelarije i osjetljive zone poput apoteke i skladišta lijekova. 
 
Pored sistema koji se koristi u CPN-u, Aperio serija proizvoda obuhvata Aperio online i offline cilindre, online sigurnosne brave i bežične brave za uključivanje serverskih ormara i ormarića u isti sistem kontrole pristupa kao i za vrata. Tu je i nova Aperio H100 kvaka koja kombinuje snagu i fleksibilnost Aperio sistema bežične kontrole pristupa u jednoj tankoj kvaki za unutrašnja vrata. 
 
Od 2011. godine, CPN je svake godine izdvajao budžetska sredstva za proširenje svog Aperio sistema. Sistem je svake godine pokrivao sve više vrata, što je sigurnost i komfor pacijenata podiglo na viši nivo. Zahvaljujući Aperio tehnologiji bežične kontrole pristupa, proces nadogradnje će se nastaviti i u budućnosti. 
 
Ovaj kratki film objašnjava kako Aperio unapređuje sigurnost i komfor u svakoj zgradi: 
 
O centru Psychothérapique de Nancy (CPN): Centar Psychothérapique de Nancy je javna zdravstvena institucija u sjeveroistočnoj Francuskoj. Specijalizirana je za liječenje mentalnih oboljenja kod djece i odraslih. Potražite više informacija na www.cpn-laxou.com.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.