Menu
A+ A A-

Pouzdana kontrola pristupa za staračke domove uz SMARTair

London, maj 2017. – Cjelodnevni nadzor je ključni zadatak svakog staračkog doma. On podrazumijeva posjedovanje sistema kontrole pristupa koji blagovremeno odgovara na potrebe korisnika usluga doma ili neočekivane situacije. Starački dom Les Résidences Notre-Dame u Ženevi je poželio takav sistem koji mu je i isporučen u vidu SMARTair™ bežične elektronske kontrole pristupa iz ponude kompanije ASSA ABLOY.

SMARTair™ je ponudio rješenje za sve zahtjeve uprave doma i njegovih korisnika. Pošto SMARTair™ podržava kompleksna, pojedincima prilagođena ovlaštenja, svaki korisnik doma ima pristup isključivo dozvoljenim zonama. Različiti korisnički profili uključuju osoblje, korisnike i posjetitelje i sistem ima odgovor na svaki od njih. Iako medicinsko osoblje može ulaziti u sve prostorije kao i zone u kojim se čuvaju medicinske zalihe, akreditivi korisnika doma mogu otvoriti samo vrata njihovih soba i zajedničke prostorije.

Prava pristupa se mogu automatski programirati, mijenjati i brisati na daljinu. Ova funkcija je posebno korisna prilikom gubitka kartica ili drugih SMARTair™ akreditiva poput privjesaka i narukvica. Mogućnost brzog reprogramiranja omogućava osoblju da blagovremeno odgovori na potrebe korisnika doma i incidentne situacije.

Osoblje i korisnici doma Notre-Dame također cijene jednostavnost instalacije SMARTair™ bežične tehnologije.  Za korisnike, ovo znači tek minimalno ometanje njihovih dnevnih rutina. Nema potrebe za instalacijom kablova jer se nove SMARTair™ rozete postavljaju direktno na postojeće mehaničke brave.

Kao i kod bežičnih brava, ovaj sistem dolazi u paketu sa bežičnim komunikacijskim centrima i korisnicima prilagođenim SMARTair™ softverom koji služi za bežično upravljanje sistemom kontrole pristupa. Dostupni su i SMARTair™ bežični cilindri, zidne tastature, rozete s PIN-ovima, brave za ormare, uređaji za uštedu energije i sefovi.

Kako je jednostavnost funkcionisanja u fokusu SMARTair™ tehnologije, čak i tehnički nepotkovani i manje spretni korisnici doma mogu lako izaći na kraj s ovim sistemom kontrole pristupa. 

Kontrola pristupa ne podrazumijeva pravljenje kompromisa između jednostavnosti i sigurnosti. Zahvaljujući SMARTair™ bežičnim bravama, starački domovi mogu imati i jedno i drugo.

O staračkom domu Les Résidences Notre-Dame: Starački dom Les Résidences Notre-Dame je vodeća institucija ovog tipa u švicarskom gradu Ženevi. Dodatne informacije dostupne su na www.notre-dame.ch.

Više informacija potražite: www.tesa.es/smartair-residentialcare

 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.