Menu
A+ A A-

Kolumna: Dobro došli na Adria Security Summit 2016

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti jedan je od partnera magazina a&s Adria u organizaciji Adria Security Summita, koji će se ove godine, od 6. do 8. septembra, održati u Beogradu u luksuznom hotelu Crowne Plaza. Takođe, u okviru prvog dana Summita, održaće se i četvrta Međunarodna stručna konferencija SAMKB-a „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2016“. Zato vas u svojstvu domaćina pozivamo da prisustvujete ovim događajima od velike važnosti za tržište bezbednosti u Srbiji Opširnije...

Kolumna; Prof. dr. Zoran Keković; Bezbednost u zdravstvu

Poslednjih godina zdravstvene ustanove i korisnici zdravstvenih usluga sve više su izloženi bezbednosnim pretnjama prirodnog i tehničko-tehnološkog porekla, kao i rizicima izazvanim ljudskim faktorom. Donošenjem Zakona o privatnom obezbeđenju uspostavljen je normativno-pravni okvir za regulisanje poslova obezbeđenja, što predstavlja prvi korak u uspostavljanju funkcije bezbednosti u zdravstvenom sistemu Opširnije...

Neophodni koraci na putu ka Evropskoj uniji

Bosna i Hercegovina je 15. februara 2016. podnijela aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, što je ocijenjeno kao historijski događaj. Promptno djelovanje na sagledavanju situacije na terenu i ispunjavanje kriterija EU zadatak je koji se postavlja pred vlasti BiH, ali i pred stručnu i akademsku zajednicu Opširnije...

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.