Menu
A+ A A-

Pomoć u zaštiti izolovanih radnika

Nosiva tehnologija obično asocira na narukvice za fitnes i pametne satove. Ipak, nosivi uređaji se danas zahvaljujući velikoj popularnosti koriste i za sigurnost i zaštitu. Radnici koji često samostalno rade na udaljenim lokacijama suočavaju se s različitim sigurnosnim rizicima i upravo ih takvi uređaji čine manje izolovanim
Izvor: a&s International
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
Nosivi uređaji su zastupljeni u tolikoj mjeri da kompanija Gartner predviđa da ih je u 2017. prodato 310,4 miliona u vrijednosti 30,5 milijardi dolara, što je rast od 16,7 posto u odnosu na 2016. godinu. Većina ostvarene prodaje odnosi se na pametne satove i narukvice. Međutim, očekuje se da će u narednih pet godina značajno porasti i prodaja nosivih kamera, koje će s milion prodatih primjeraka prošle godine skočiti na 5,6 miliona u 2021. Kada je riječ o zaštiti i sigurnosti, najznačajniji uređaji ovoga tipa su nosive kamere koje obično koriste službenici organa reda. 
Kompanije koje su se fokusirale na poslovna rješenja razvijaju različite tipove uređaja za zaštitu izolovanih radnika. Izolovani radnici su prisutni u velikom broju sektora, od organa reda i ključne infrastrukture do socijalne zaštite. Oni rade u svim vrstama okruženja, od gusto naseljenih gradskih područja do udaljenih naftnih polja. Bez obzira na to ko su i gdje se nalaze, ti ljudi su često prepušteni sami sebi. S nosivim uređajima to više ne mora biti slučaj. 
 
Sigurnosni rizici
Najčešći rizici s kojima se poslodavci suočavaju kada su u pitanju izolovani radnici su povrede i napadi. Na terenu se primjenjuju zakoni i propisi koji smanjuju mogućnost pojave ovih incidenata, ali oni su često nejasni i zahtjevni za provedbu. Jedan primjer je Zakon o zaštiti na radu iz 1970. godine koji je izradila Uprava za zaštitu na radu SAD-a (OSHA). U njemu se navodi kategorija „rada u izolaciji“, ali je tekst zakona nejasan i ne nudi jasne smjernice za poslodavce. Zbog toga poslodavci i kompanije koje nude rješenja za ovakve situacije moraju djelovati proaktivno u pogledu primjene vlastitih smjernica za zaštitu radnika. Poslodavci su najviše zabrinuti zbog pojave nasilja i napada na izolovane radnike. „Izolovani radnici idu na različite terene na kojima je rizik od suočavanja s agresivnim pojedincima znatno veći. U istraživanju koje je proveo Royal College of Nursing navodi se da je prošle godine skoro 40% ispitanika bilo izloženo napadima ili maltretiranju na terenu. Bez podrške kolega ili blagovremenih reakcija na vanredne situacije, izolovani radnici se često nađu u potencijalno opasnim situacijama“, kaže Richie McBride, generalni direktor kompanije Edesix.
 
Povrede su još jedan izvor rizika po radnike. Ako u blizini nema osoba koje im mogu pomoći, povrede na radu kod izolovanih radnika mogu dovesti do smrtnog ishoda. Čak i ako se koriste rješenja za zaštitu, sigurnost im nije zagarantovana, posebno ako nema adekvatnog sistema nadzora i praćenja. Slučaj koji se dogodio 2013. godine u Velikoj Britaniji eklatantan je primjer toga. Radnik se utopio nakon pada u rezervoar za vodu. Čak i nakon aktiviranja alarma nadležni u kompaniji nisu reagovali u naredna četiri sata, što je bilo prekasno. Ovakvi slučajevi samo naglašavaju važnost primjene odgovarajućih procedura i potrebu za detaljnom procjenom rizika.
 
Kako smanjiti rizike
Will Murray, direktor marketinga u kompaniji Guardian24 i predsjednik Odjela za zaštitu izolovanih radnika u Britanskoj asocijaciji sigurnosne industrije, navodi neke od problema s kojima se poslodavci suočavaju kada je u pitanju zaštita izolovanih radnika, kao i načine njihova otklanjanja. Izolovani radnici se suočavaju s većim rizicima u odnosu na ostale zaposlenike. „Jasno je da postoje propisi o zaštiti na radu i ljudskim resursima prema kojima poslodavci imaju obavezu da zaštite svoje osoblje. Kvalitetna rješenja za zaštitu izolovanih radnika moraju proći eksternu certifikaciju prema najvišim standardima industrije. Kao takva, ona poslodavcima i kompanijama nude mogućnost pravne zaštite u slučaju najgoreg scenarija i služe kao dokaz da je kompanija implementirala i uložila (u razumnoj mjeri) sredstva u rješenja za zaštitu svog osoblja i tako ispunila svoju zakonsku obavezu“, kaže Murray.
 
Sigurnost podataka također postaje sve važnija, pošto ponuđači rješenja za zaštitu izolovanih radnika čuvaju i obrađuju osjetljive i lične podatke o svojim zaposlenicima ili ugroženim pojedincima. „Dobavljači koji su certificirani prema relevantnim standardima i vrše sigurnosnu provjeru osoblja u boljoj su poziciji da zaštite svoje podatke u odnosu na druge kompanije i sektore“, kaže on. Murray dalje ističe i da zaposlenici mogu biti neskloni promjenama, odnosno savladavanju novih pravila i procedura o radu u izolaciji i korištenju ovih uređaja i tehnologija. „Poslodavci neće investirati u tehnologiju namijenjenu radnicima ako će je koristiti tek manji broj njih ili se neće primjenjivati na efikasan način“, mišljenja je Murray. Kvalitetan ponuđač rješenja mora sarađivati s kompanijama tokom testiranja opreme na terenu i provođenja obuke kako bi se osiguralo da radnici prihvate ovaj koncept i što lakše koriste tu tehnologiju. Sindikati također mogu biti protiv rješenja za zaštitu izolovanih radnika jer ih vide kao način da menadžment prati svaki korak svojih uposlenika. 
 
Manji, lakši i diskretniji uređaji 
Postoji više faktora koje treba uzeti u obzir prilikom odabira uređaja ovog tipa. „Dimenzije uređaja, zaštita od prekoračenja troškova, povrat uloženog, pokrivenost, jednostavnost korištenja, performanse, pouzdanost i dostupnost obuke su neke od stavki na koje naši kupci obraćaju pažnju prilikom odabira uređaja za zaštitu radnika“, kaže Ron Wright, nacionalni menadžer prodaje u kompaniji Globalstar. Svi se slažu da poslodavci i izolovani radnici traže manje, lakše i diskretnije uređaje koji će ponuditi više funkcija i mogućnosti. „Kompanijama je sve važnije da u okviru svoje sigurnosne politike imaju način komunikacije s radnicima kada su oni izvan mobilne mreže ili da uspostave rezervni kanal za komunikaciju u slučaju preopterećenja ili kvara na postojećim mrežama“, kaže Wright. 
 
Murray ističe potrebu za kvalitetnijom personalizacijom usluga. Ona se planira prema konkretnim okolnostima u kojima radi svaki uposlenik, osnovnim funkcijama, kao i obliku uređaja. Također skreće pažnju i na sve veću popularnost aplikacija za pametne telefone koje su sve naprednije i zastupljenije na nivou kompanija. “Dodatni zahtjevi korisnika uključuju potrebu za neprimjetnim uređajima namijenjenih osobama koje se bave javnim radom i mogu biti suočene s agresivnim i nasilnim ponašanjem. Traži se i funkcija obavještavanja u slučaju povrede ili pada korisnika, koja automatski aktivira alarm prilikom pada ili gubitka svijesti. Korisnici zahtijevaju i bolju kontrolu i detaljnije izvještaje o upotrebi, kao i mogućnost konfigurisanja uređaja i ažuriranja korisničkih profila preko portala za upravljanje na mreži. Isto važi i za uređaje koji moraju ponuditi mogućnost jednostavnog korištenja uz malo ili nimalo obuke”, kaže Murray. 
 
Više o ovoj temi čitajte u printanom izdanju....
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.