Menu
A+ A A-

Saradnja makedonske Komore za privatnu sigurnost i Uprave za zaštitu i spašavanje

Komora Republike Makedonije za privatnu sigurnost potpisala je 21. decembra 2018. Memorandum o saradnji s Direkcijom za zaštitu i spašavanje, prvenstveno u funkciji povezivanja privatne sigurnosti s jedinim sistemom zaštite i spašavanja u Makedoniji.

 

Ovaj će memorandum obilježiti početak plodne saradnje Makedonske komore za privatnu sigurnost i Uprave za zaštitu i spašavanje, ali i, prema očekivanjima rukovodstva Komore, povezivanje preostalih učesnika u integralnom sistemu nacionalne sigurnosti u Makedoniji na očuvanju okoliša, materijalnih dobara, prirodnih resursa, životinjskog i biljnog svijeta i kulturnog naslijeđa od prirodnih katastrofa i drugih nesreća.

 

 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.