Menu
A+ A A-

Prvo regionalno strukovno udruženje

Tržište sigurnosti Jugoistočne Evrope je početkom decembra dobilo još jedno strukovno udruženje, ali koje prvi put prevazilazi nacionalne granice naših zemalja i djeluje na nivou cijele regije. 
Riječ je o Regionalnoj asocijaciji udruženja menadžera sigurnosti JI Europe (Southeast Europe Corporate Security Association – SEECSA), koja će okupljati menadžere sigurnosti s ciljem brže razmjene informacija i potrebe za sinergijskim djelovanjem. Cilj SEECSA-e jeste i omogućiti menadžerima sigurnosti usavršavanje kroz internu Business Security akademiju.
 
Članice Asocijacije su udruženja menadžera sigurnosti iz Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, a uskoro bi im se trebale pridružiti i asocijacije iz Bugarske, Crne Gore i Rumunije.
 
Za sjedište budućeg udruženja odabran je Zagreb, a prvi predsjednik će do 2020. biti prof. dr. sc. Dragan Trivan iz Srpske asocijacije menadžera korporativne sigurnosti.
 
Osim SAMKB-a, osnivači SEECSA-e su Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS), slovenski Institut za korporativne sigurnosne studije te Makedonsko udruženje menadžera sigurnosti.  
 
Predsjednici udruženja menadžera korporativne sigurnosti iz Slovenije, Srbije i Makedonije: Denis Čaleta, Dragan Trivan i Atanas Kozarev učestvovali su i na panel-diskusiji na Hrvatskim danima sigurnosti održanim u Zagrebu.  
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.