Menu
A+ A A-

Sarajevska Aleja ambasadora uskoro pod nadzorom

Na popularnom sarajevskom šetalištu Aleja ambasadora u toku je postavljanje videonadzora, koji je već instaliran na Darivi, gdje je postavljena kamera, ali i odašiljač za signal te Wi-Fi uređaji za prijenos signala do Prve policijske uprave. 
Na ovaj način pokušat će se spriječiti oštećenja i vandalizmi kojima je to šetalište bilo izloženo prethodnih godina te povećati sigurnost građana. Na meti vandala često su bile klupe, stabla lipe, pa i ploče s imenima ambasadora koji su ih zasadili. 
 
"U planu je postavljanje kamera na Bentbaši – kod terena za mali fudbal i Kozije ćuprije", kazali su iz općinskog Sektora za lokalni razvoj koji je pripremao ovaj projekat. 
 
Osim toga, Općina Stari Grad Sarajevo već radi na uvođenju videonadzora na izlazima/ulazima iz te općine. U toku ove godine je pripremljen projekat, te provjerene lokacije i dostupnost infrastrukture za pokrivanje videonadzorom sedam izlaza/ulaza iz općine Stari Grad. U budžetu za narednu godinu za te namjene planirat će se 12.500 eura. 
 
Općina Stari Grad je u protekle dvije godine uvela videonadzor u deset osnovnih i srednjih škola na njenoj teritoriji, koji je u potpunosti finansirala.
 
(Klix)
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.