Menu
A+ A A-

Hiljadita Siemensova saobraćajna kamera u Velikoj Britaniji

Isporučivši kamere za novoizgrađenu autobusku liniju A612 na Daleside cesti, Siemens je instalirao svoju 1.000. kameru za nadzor saobraćaja u Velikoj Britaniji. Riječ je o prvima u toj zemlji koje omogućuju izuzimanje vozila s niskom emisijom gasova (ULEV), što je zahtjev Go Ultra Low City projekta u Nottinghamu, čiji je cilj podsticanje korištenja ULEV vozila.
Dizajnirane da rade automatski i bez nadzora, Lanewatch Mk3HD kamere dio su Siemensovog portfolija za pomoć u provedbi zakona. Nova saobraćajna traka za vozila javnog prijevoza dužine 2,2 kilometra na Daleside cesti opremljena je sa deset takvih kamera. Bežične su i mogu se premještati na druge lokacije u gradu ukoliko se za tim javi potreba.
 
Svaka Lanewatch kamera nadzire dio autobuske trake i koristi tehnologiju za prepoznavanje registarskih tablica. Softver u samoj kameri registruje i provjerava broj tablica u bazi podataka o emisiji Agencije za registraciju vozila kako bi utvrdio da li se vozilo kvalifikuje kao ULEV. Ona koja ne spadaju u tu kategoriju se evidentiraju i dokazi se kasnije koriste za izdavanje kazne.
 
Uz primjenu na parkinzima, autobuskim trakama i raskrsnicama sa žutim kvadratom, Siemenova rješenja mogu se koristiti za detekciju složenijih saobraćajnih prekršaja kao što su zabrana okretanja, zabrana prolaska, vožnja suprotnim smjerom u jednosmjernoj ulici itd.
 
"U Nottinghamu imamo više od 19 kilometara autobuskih traka, koje korisnicima javnog prijevoza nude bržu i pouzdaniju uslugu. Već radimo sa Siemensom na održavanju postojećih kamera i znali smo da se možemo osloniti na njih za našu najnoviju autobusku traku, koja omogućava prolazak ULEV vozilima", kazala je vijećnica Sally Longford, zadužena za energiju i zaštitu okoliša.
 
Mark Lethbridge, tehnički ekspert Gradskog vijeća u Nottinghamu, rekao je: "Naša saradnja sa Siemensom traje više od deset godina. Tokom tog vremena došli smo u poziciju da cijenimo kvalitet i trajnost njihovih proizvoda, od kamera do softvera. Siemensova podrška omogućava nam da završimo projekt ne samo na vrijeme već i u okviru budžeta."
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.