Menu
A+ A A-

Flir strateškim ulaganjem uključuje AI u svoje proizvode

Flir Systems je izvršio strateško ulaganje u CVEDIA-u, kompaniju za razvoj aplikacija za mašinsko učenje koje se koriste za efikasno implementiranje vještačke inteligencije u senzorima. 
CVEDIA-in Syncity softverski simulator stvara ultrarealistično, multimodalno digitalno okruženje za OEM kompanije u oblasti autonomnih sistema i proizvođače senzora u cilju treniranja njihovih sistema na mnogo brži, sigurniji i pristupačniji način nego što bi to bilo korištenjem tradicionalnih tehnologija prikupljanja podataka. CVEDIA je razvila Syncity tako da može simulirati realističan fizički model, zatim čitavu lepezu uslova okruženja i osvjetljenja; te da može renderirati objekte kao što su ljudi, životinje i automobili tako da ih sistemi vještačke inteligencije mogu interpretirati kao stvarne i uvjerljive. Ovo rezultira visokokvalitetnim bazama podataka koje se ubacuju u vještačke neuralne mreže kupaca, čime se značajno olakšava proces treniranja sistema dubokog učenja te smanjuje vrijeme potrebno za njega.
 
Flirovo strateško ulaganje u CVEDIA-u će stvoriti poslovne prilike koje će kompanijama omogućiti da ubrzaju razvoj alata za duboko učenje zasnovanih na termalnom spektru, a koje Flir i odabrani partneri kompanije koriste pri integrisanju vještačke inteligencije u Flir senzore i sisteme. Napredni termalni senzori te kompanije predstavljaju savršenu tehnologiju za detektovanje živih bića, noćni i nadzor u komplikovanim uslovima okruženja, kao i za otkrivanje nepravilnosti u industrijskim procesima, što ih čini ključnim za upotrebu u automobilske, vojne i industrijske svrhe. Ova investicija će i CVEDIA-i omogućiti pristup kapitalu potrebnom za širenje poslovanja.  
 
"Ovo ulaganje u CVEDIA-u će poboljšati našu sposobnost inoviranja u oblasti senzorskih rješenja koja našim kupcima omogućavaju da brže i ispravnije donose kritične odluke", kaže James Cannon, predsjednik i direktor Flira. "Dodatak u vidu softverskih algoritama koji automatski informišu korisnika ili sistem o kritičnim informacijama je bitna funkcija koja poboljšava različite i bogate podatke koje naši senzori generišu. Ove alate velike primjenjivosti planiramo uključiti u naša visokonapredna inovativna rješenja te se radujemo saradnji s CVEDIA-inim timom." 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.