Menu
A+ A A-

Hiljaditi korisnik Vanderbiltovog SPC Connecta

Vanderbilt je početkom ljeta dogovorio saradnju sa hiljaditim korisnikom svoje SPC Connect platforme, što je postignuće koje kompanija pripisuje prebacivanju s "instaliraj i zaboravi" modela poslovanja na model prilagođene usluge, u okviru kojeg rješenja poput SPC Connecta donose veliku fleksibilnost i brojne mogućnosti. 
SPC Connect je sistem koji nudi svestranu i sveobuhvatnu funkcionalnost upravljanja alarmima te zahvaljujući cloud servisima, aplikacijama za krajnje korisnike i namjenskom softverskom paketu, prednjači u pogledu savremene detekcije uljeza. 
 
Cloud platforma ovog sistema omogućava instalaterima da nadgledaju SPC centrale, upravljaju njima i održavaju ih daljinski s bilo koje lokacije koja ima pristup internetu. To u suštini znači da instalaterske kompanije mogu svojim kupcima ponuditi korisničku podršku bez potrebe za fizičkom posjetom lokaciji. To je, s obzirom na to da putovanje do objekata klijenta troši vrijeme i novac, velika pogodnost za firme. 
 
Ključna mogućnost SPC Connecta je to da instalaterske kompanije mogu ponuditi različite nivoe servisa za različite kupce te usklađivati očekivanja kupaca u okviru savremene cloud platforme. 
 
U Vanderbiltu kažu da je cilj ovoga stvaranje ekosistema koji će instalaterima omogućiti bolju komunikaciju s kupcima. SPC Connect pomaže u postizanju ovoga tako što instalatere približava kupcima kreiranjem platforme na kojoj mogu slobodnije međusobno komunicirati. Ova mogućnost otvorenije komunikacije instalatera i korisnika sistema će u okviru sigurnih mehanizama kao što je SPC Connect u značajnoj mjeri utjecati na povećanje nivoa usluge za sve uključene stranke. Naprimjer, instalater pomoću SPC Connecta može preko e-maila ili obavijesti na mobilnom uređaju poslati ciljane poruke, kao što su promotivne ponude. Ova opcija je pažljivo osmišljena tako da instalateri imaju izbor da poruke pošalju samo odabranim korisnicima, naprimjer menadžerima centrala. Poruke se također mogu kategorisati po grupama, regijama i korisničkim nivoima.  
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.