Menu
A+ A A-

Bar prvi grad u Crnoj Gori koji će nadzirati državne kamere

Kako bi se realizovao projekat videonadzora gradova u Crnoj Gori, Vlada je formirala komisiju za postavljanje videonadzora javnih površina. 
“U dosadašnjem radu komisije formirani su projektni timovi na nivou opština. Održani su sastanci u svim opštinama, nakon kojih je izvršen obilazak lokacija i sačinjeni izvještaji o tehničkim uslovima za postavljanje sistema videonadzora”, piše u Izvještaju o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore.
 
U dokumentu se navodi da je u toku rad na izradi projektnog zadatka – idejnog rješenja i pravne regulative.
 
“Formiran je operativni tim unutar komisije sa zadatkom da u saradnji s angažovanom konsultantskom kompanijom ili ekspertima izrade projektni zadatak, koji je jedinstven za svaku opštinu. Za potrebe izrade prateće pravne regulative, koja je takođe jedinstvena za sve opštine, formiran je pravni tim unutar komisije. Zbog ograničenih finansijskih sredstava postignuta je saglasnost da opština Bar bude pilot-projekat”, zaključuje se u dokumentu.
 
Nezvanično, Vlada Crne Gore je predvidjela videonadzor svih gradova u državi.
 
(www.jedro.bar)
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.