Menu
A+ A A-

Primopredaja videonadzora za rano otkrivanje šumskih požara

Preduzeća Odašiljači i veze te Hrvatske šume su 6. jula u prostorijama Javne vatrogasne jedinice grada Splita održali primopredaju inteligentnog sistema za videonadzor i rano otkrivanje šumskih požara.
Primopredaji su prisustvovali direktor Odašiljača i veza Mate Botica, predstavnik Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu Damir Krstinić, predstavnica Hrvatskih šuma Sanja Delić i upravitelj Šumarije Split Ante Taraš.
 
Sistemom je omogućen automatiziran protivpožarni nadzor uz automatsku ranu detekciju šumskog požara naprednim postupcima analize podataka, nadzor štićene površine ručnim upravljanjem kamerama na lokacijama, što je pogotovo korisno za vrijeme gašenja požara jer dislociranim zapovjednicima omogućava uvid u stanje na terenu, te arhivska pohrana svih snimaka, koji se mogu pregledati i pretraživati kako bi se naknadno utvrdilo stanje i olakšalo izvještavanje.
 
U sistemu OiV je projektovao i implementirao složenu komunikacijsku i serversku infrastrukturu, montirao kamere na antenske stubove, dok je FESB razvio programsku podršku. Aktiviranjem inteligentnog sistema za videonadzor i rano otkrivanje šumskih požara hrvatsko vatrogastvo je dobilo važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju akcije gašenja požara otvorenog prostora.
 
(Jutarnji.hr)
 
 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.