Menu
A+ A A-

Još jedan korak naprijed makedonske Komore za privatnu sigurnost

Sektor privatne sigurnosti sa širokim spektrom nadležnosti neminovno se susreće s aktivnostima vezanim za povjerljive podatke. Vjerovatno najočigledniji primjer takvog odnosa je fizičko osiguravanje mjesta na kojima su tajni podaci pohranjeni ili, pak, sigurnost njihovih korisnika. Ovo se naročito odnosi na učešće sektora privatne sigurnosti u izradi generalne procjene sigurnosnih rizika za korisnike usluga zaštite zarad adekvatne koordinacije, nadzora i kontrole sigurnosnih procesa. Istovremeno, ništa manje značajna nije ni fizička zaštita tajnih podataka s ciljem smanjenja rizika i sprečavanja neovlaštenog pristupa.
Stoga se u funkciji unapređenja usluga i odnosa s nadležnim institucijama javila potreba za bližom saradnjom Komore Republike Makedonije za privatnu sigurnost s Direkcijom za sigurnost tajnih podataka. Ona je ozvaničena 13. juna potpisivanjem Memoranduma o saradnji, koji je više nego formalizacija te saradnje, već jasna tendencija ka daljem povezivanju učesnika u sektoru privatne sigurnosti s Direkcijom s ciljem profesionaliziranja usluga sigurnosti koje se pružaju građanima Makedonije.
 
Kao potvrda te saradnje, predstavnici Direkcije za sigurnost tajnih podataka su nakon potpisivanja memoranduma održali stručna, specijalistička predavanja iz oblasti sigurnosti tajnih podataka koja su od značaja za rad privatnog sektora sigurnosti. 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.