Menu
A+ A A-

ENERGETIKA, EKOLOGIJA I 112EXPO, BEOGRADSKI SAJAM, 2/3-5. OKTOBAR 2018.

Ne događa se često u sajamskoj industriji da se sinergijski efekti grupe specijalizovanih manifestacija pokažu znatno snažnijim od očekivanih. A iskustvo pokazuje da je upravo to neizbežan epilog 14. Međunarodnog sajma energetike, 15. Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa - EcoFair i 41. Međunarodnog sajma vanrednih situacija 112 EXPO, koji se održavaju na istom mestu i u isto vreme, na Beogradskom sajmu od 3. do 5. oktobra 2018. (112 EXPO počinje dan ranije).
Koncept ove multidisciplinarne manifestacije polazi od naglašene organske i funkcionalne povezanosti, međusobne uslovljenosti i kompatibilnosti njenih celina, kao osnove sveukupnog održivog razvoja i domaće i šire regionalne privrede. Energija, energetska efikasnost, ekologija, životna sredina, upravljanje otpadom i reciklažna delatnost, upravljanje pametnim gradovima, realnim i potencijalnim vanrednim situacijama i ostalim vitalnim urbanim servisima (bezbednošću, saobraćajem, parkingom, transportom, e-servisima) -  tematski su okviri ove manifestacije opisani zajedničkim funkcionalnim sloganom "Nova energija - Pametni gradovi".
 
Energetika 2018. je najveći i najrespektabilniji godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva. Centralne teme Sajma su investicioni projekti, izazovi i mogućnosti u energetskom sektoru i sektoru rudarstva, investicije u konvencionalnoj energetici, zelene investicije u obnovljive izvore energije, energiju vetra, projekte u oblasti hidroenergije, solarne energije i ostalih obnovljivih izvora energije, projekti digitalizacije i pametnog upravljanje energijom, ulaganja u energetsku efikasnost i nove tehnologije pametnih i održivih gradova. Očekuje se dodatni naglasak na projekte u oblastima proizvodnje (i kogeneracije - istovremenog ili kombinovanog generisanja električne energije i toplote) energije iz biomase, biogasa  i ostalih obnovljivih i konvencionalnih  izvora energije. Pažnja će biti usmerena i na dobre prakse, potrebe i potencijale lokalnih samouprava u pogledu energetike, energetske efikasnosti, ESCO modela  finansiranja, primene JPP i mogućnosti korišćenja evropskih i drugih fondova.
 
EcoFair 2018. je epicentar regionalnog godišnjeg okupljanja najrazličitijih i najodgovornijih činilaca iz sistema zaštite životne sredine - institucija, proizvođača opreme, distributera, reciklera, operatera, deponija, lokalne samouprave, komunalna preduzeća, generatora otpada i stručne javnosti. Akcenat u ovom sajamskom segmentu je na na komunalnoj i recikažnoj delatnosti, i u javnom i u privatnom sektoru. Kao i prethodne godine posebna celina ovog Sajma je izložba komunalnih vozila, komunalne opreme, opreme za reciklažu i upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama, gde će predstaviti  vodeći domaći, regionalni i inostrani proizvođači mašina, opreme i vozila. 
 
Čini se da je treći član ovog sajamskog trija - Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu - 112 EXPO, šlag  bez kojeg torta ne bi bila to što se od nje očekuje.
 
Svi poslovni posetioci imaće i ovog puta mogućnost on-line B2B komunikacije i zakazivanja B2B poslovnih sastanaka, te on-line preuzimanja akreditiva za prisustvovanje i učešće u sajamskim programima, a sve preko http://energetika-ekologija2018.talkb2b.net/.
 
Sledeći uzlaznu liniju ovih sajmova očekuje se više od 150 izlagača i predstavljenih kompanija, oko 7000 posetilaca iz dvadesetak zemalja, oko 2000 registrovanih poslovnih posetilaca na B2B portalu, oko 50 sati međunarodnog konferencijskog programa u sajamskom konferencijskom centru te oko 1500 učesnika u tim programima. 
 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.