Menu
A+ A A-

Vrijednost tržišta termovizijskog snimanja preći će 4 mlrd. dolara

Prema procjenama Marketsandmarketsa, tržište termovizijskog snimanja će sa 2,72 milijarde dolara u 2017. dosegnuti vrijednost od 4,04 milijardi do 2023., s prosječnom stopom rasta od 6,73%. Smanjenje cijene termovizijskih proizvoda, njihovo sve veće usvajanje u zaštiti perimetra i primjena u segmentu mašinskog vida pokreću rast ovog tržišta.
Zahvaljujući povećanju termalnih pregleda i nadzora u stambenom i komercijalnom sektoru, upotreba termalnih kamera je u porastu. Termalna kamera omogućava uvid u kućne izolacijske sisteme, locira propuštanje zraka, nepravilnu izolaciju itd., a koriste se i u zaštiti perimetra. Kamere su 2017. činile najveći udio od blizu 52% ukupnog tržišta termovizijskog snimanja.
 
Očekuje se da će tržište za nadzor i inspekciju ostvariti najviši prosjek rasta zahvaljujući sve većoj primjeni jeftinih visokokvalitetnih termalnih kamera za kućnu automatizaciju, medicinu, prehrambeni sektor i napredne sisteme za asistiranje vozačima (ADAS). 
 
Na tržištu termovizije dominira vertikala vazduhoplovstva i odbrane zbog sve veće potrebe za sigurnošću granica. Osim toga, termovizijski proizvodi za odbranu odgovaraju najstrožijim vojnim standardima za primjenu na kopnu, moru i zraku. Ova rješenja se koriste za termalne dvoglede, skladišta oružja, gamafone, UAVs, pomorsko posmatranje, IR senzori i drajveri za vizuelizaciju vozača (DVEs) za tenkove i vojna vozila. 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.