Menu
A+ A A-

Modernizacija sistema automatske identifikacije u BiH

Bosna i Hercegovina modernizuje sistem automatske identifikacije putem otisaka prstiju i dlanova AFIS/APIS, koji će osigurati efikasniji rad i saradnju sigurnosnih agencija u zemlji, saopćilo je Ministarstvo sigurnosti BiH. Uspostavljanjem novog AFIS-a BiH usklađuje sistem s Evropskom unijom (EU), koji ima mogućnost međunarodne razmjene podataka i jačanja prekogranične saradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala.
 
Korisnici AFIS sistema su Državna agancija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, policija Brčko Distrikta i deset kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, čiji su predstavnici potpisali memorandum kojim se utvrđuje buduća saradnja.
 
Ministarstvo sigurnosti BiH je vlasnik sistema i pružat će podršku nadležnim policijskim agencijama kroz smještaj i održavanje servera.
 
Ovim činom ispunjen je i preduslov za nabavku opreme za AFIS sistem vrijedan 3,5 miliona eura iz IPA programa pomoći EU.
 
Ministar sigurnosti Dragan Mektić je izjavio da će se stvaranjem jedinstvene zbirke spornih tragova i otisaka prstiju i dlanova značajno povećati obim i efikasnost u otkrivanju krivičnih dijela u Bosni i Hercegovini. 
 
"Ovo je snažan alat u rukama policije koji će biti od velike pomoći za otkrivanje i rasvjetljavanje krivičnih dijela", kazao je Mektić.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.