Menu
A+ A A-

Vrijednost tržišta upravljanja pristupom deset milijardi dolara do 2021.

Prema procjenama IHS-a, globalno tržište upravljanja pristupom će sa 5,4 milijarde dolara u 2016. godini dosegnuti vrijednost od 9,6 milijardi do 2021. Glavni faktori rasta su:
Rok za GDPR se približava
 
Tradicionalno su finansije, bankarstvo, osiguranje, vlada, komunalije i drugi jako regulisani sektori usmjereni na rješenja za upravljanje identitetom i pristupom. Međutim, tokom prošle godine došlo je do rasta na netradicionalnim tržištima. Ne samo što su sektori proizvodnje i maloprodaje postali svjesniji važnosti sigurnosti već je i povećanje broja krađa podataka te Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), koja će se uvesti u maju 2018, obnovilo interes za sigurnost i rješenja za upravljanje identitetom i pristupom.
 
Rješenja za upravljanje pristupom u manjim preduzećima
 
Rješenja za upravljanje pristupom obično koriste veće organizacije. Ustvari, predviđa se da će kompanije s više od 5.000 zaposlenika pridonijeti najvećem rastu prihoda u idućih pet godina, uz povećanje sa 4,33 milijarde dolara u 2016. na 5,4 milijarde 2021. godine. No, proporcionalno, očekuje se smanjenje važnosti ovog segmenta sa 80 posto prihoda u sektoru upravljanja pristupom u 2016. na oko 56 posto za tri godine.
 
Mala i srednja preduzeća (MSP) povećavat će količinu rješenja za upravljanje pristupom koje implementiraju. Naprimjer, predviđa se povećanje prihoda od firmi do 500 zaposlenika sa 109,6 miliona dolara 2016. na 705 miliona u 2021. Ovaj segment rastao je sa dva posto ukupnih prihoda u 2016. na 7,3 posto 2021. godine. Uvođenje više cloud rješenja u sektor upravljanja pristupom mogu biti cjenovno prihvatljivija i skalabilnija za male i srednje velike firme.
 
Hibridna i cloud rješenja
 
Budući da je još mnogo aplikacija koje se pokreću u prostorijama kompanija, značajan dio većih organizacija i dalje želi neka lokalna rješenja. Veće organizacije imaju veću vjerovatnost da će koristiti hibridni model, s nekim aplikacijama koje se pokreću u oblaku kao koraku ka punom usvajanju cloud rješenja. Procijenjeno je da će se korištenje hibridnih rješenja povećati sa 1,1 miljardu dolara u 2016. na 1,7 milijardi za tri godine. Suprotno tome, vjerovatnije je da će manje firme primjenjivati softver kao uslugu (SaaS), rješenje koje za njih može biti isplativije.
 
Tehnološki razvoj i borba protiv hakera
 
Prisutna je kontinuirana bitka protiv hakera koji sve više pokušavaju ostvariti kontrolu nad mrežama. Važno je da organizacije uzmu u obzir lokacije ljudi kako bi otkrile kriminalne aktivnosti i osigurale pravim ljudima pravo pristupa, u pravo vrijeme i na ispravnoj lokaciji. Tehnologije kao što su mašinsko učenje (ML) i umjetna inteligencija (AI) također su važna oružja u ovoj bici. Korištenje novih tehnologija, kao što je bihevioralna biometrija, pomoći će da se smanji odgovornost krajnjih korisnika i poveća valjanost dokazivanja identiteta. 
 
Blockchain čini sigurnost jeftinijom i dostupnijom
 
Mnoge organizacije imaju izolirane i centralizirane sisteme za upravljanje identitetom, ali trenutno stanje zahtijeva sjedinjavanje i jedinstvenu prijavu (single sign-on ili SSO). Postojeći sistemi čine upravljanje identitetom, zaštitu i verifikaciju vrlo teškim, skupim i rizičnim za preduzeća i vladine agencije. Blockchain ima potencijal da uvede poboljšanja koja mogu učiniti sigurnost pristupačnijom i jeftinijom.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.