Menu
A+ A A-

Vds prvo priznanje dodijelio Boschevom AVIOTEC rješenju

Boschevo AVIOTEC rješenje za videodetekciju požara dobilo je prvo globalno priznanje VdS Damage Preventiona (VdS) pod brojem G217090 kao automatizirana videokamera za vizuelni nadzor požara. VdS je nezavisna, renomirana institucija za sigurnost i zaštitu preduzeća i tijelo za međunarodne sigurnosne standarde. Pečat VdS kvaliteta smatra se važnim investicijskim kriterijem i često služi kao osnova za kasniju EN standardizaciju.

VdS je razvio sofisticirani postupak testiranja videodetekcije požara koji obuhvata 2203 smjernice "Zahtjevi za softver za zaštitu od požara" i "Zahtjevi za ispitivanje detektora plamena". AVIOTEC IP starlight 8000 prvi je proizvod na svijetu koji je prošao ove testove. Testiran je imunitet na lažne alarme, ali i dugoročna funkcionalna sigurnost i pouzdanost u teškim okolinskim uslovima, kao i operativni mehanički utjecaji.

Svjetlost je brža od dima

Odlučujuća prednost videodetekcije požara je njena brzina. Vizuelno detektuje požare direktno na izvoru, bez obzira na dospijeće dima do detektora. Philipp Mondrik, voditelj projekata u VdS-u, također naglašava brzinu detekcije: "Naši testovi su pokazali da je videodetekcija požara u idealnim uslovima najranija detekcija požara. Bosch u značajnoj mjeri ispunjava važan kriterij imuniteta na lažne alarme budući da algoritmi otkrivanja požara, razvijeni na osnovu modela dima i plamena, tačno definišu svojstva specifična za požare i jasno ih razlikuju od mogućih neregularnosti.”

 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.