Menu
A+ A A-

Kamere će biti postavljene na deponiji u Vinči

Javno komunalno preduzeće “Gradska čistoća” raspisalo je tender za ugradnju sistema kontrole komunalnog otpada na beogradskoj deponiji Vinča i u pogonu “Otpad” sa sigurnosno-informativnim sistemom za praćenje.
Sistem kontrole, kako navedi portal “ekapija”, namijenjen je praćenju tokova komunalnog otpada od mjesta sakupljanja po radnim jedinicama “Gradske čistoće”, pa do zbrinjavanja u pogonu “Otpad”, gdje se vrši sortiranje, odnosno na deponiju Vinča, gdje se odlaže.
 
Uz instalaciju videonadzora, planirano je i uvođenje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena, kao i alarmnog sistema.
 
“Kontrolom ovlašćenog ili neovlašćenog prisustva, video nadzorom nad otpadom koji se sakuplja kao i alarmiranjem incidentnih situacija obezbeđuje se funkcionisanje radnih jedinica na kojima se sakuplja komunalni otpad. Cilj je ispravan rad celokupnog sistema kontrole komunalnog otpada na deponiji Vinča i u pogonu Otpad”, prenosi portal pozivajući se na uvid u tendersku dokumentaciju.
 
U Beogradu je krajem septembra prošle godine potpisan ugovor o javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada u deponiji Vinča.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.