Menu
A+ A A-

Videonadzor za veću sigurnost građana u Vogošći

Policijska stanica Vogošća u blizini Sarajeva pokrenula je inicijativu za realizaciju projekta povećanja sigurnosti građana i saobraćaja, kao i javnih gradskih površina u općini kroz uspostavu videonadzora određenih lokaliteta. Odlukom Općinskog štaba Civilne zaštite Vogošća imenovana je radna komisija s obavezom da izradi projektni zadatak i pristupi realizaciji ugradnje sistema videonadzora.
 
Projekt videonadzora obuhvata lokaciju hotela Sunce, raskrsnicu ulica Jošanička i Omladinska, raskrsnicu kod zgrade Općine Vogošća i Trg ispred sportske dvorane “Amel Bečković”.
 
Sve kamere na tim lokacijama bit će uvezane u jedinstveni sistem monitoringa videonadzora koji će biti dostupan na uvid službenicima Policijske stanice Vogošća.
 
Finansijska sredstva za realizaciju projekta od oko 43.000 eura osigurana su iz budžeta. Nadzor nad realizacijom poslova s finansijskog i tehničkog aspekta povjeren je Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.