Menu
A+ A A-

Prijevoz opasnih materija u FBiH nije regulisan ni u 2017.

Zakon o prijevozu opasnih materija Federacije Bosne i Hercegovine već godinama se nalazi u parlamentarnoj proceduri i čeka usvajanje. U posljednjih šest godina ovaj zakon ostao je samo u formi nacrta. Prošlogodišnji rok za njegovo donošenje bio je posljednji kvartal 2017. godine, ali to se nije desilo.
 
Predstavnički dom Parlamenta FBiH Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija FBiH prihvatio je polovinom 2016. godine, a Dom naroda Parlamenta FBiH odobrio ga je skoro godinu kasnije, u martu 2017, većinom glasova, i uputio ga u tromjesečnu javnu raspravu.
 
Donošenje zakona je obaveza koja proizlazi iz Sporazuma o pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, te je navedeno pitanje potrebno uskladiti s direktivama EU. To omogućava državi slobodno kretanje putnika i robe na nediskriminirajućoj osnovi.
 
Za provođenje ovog Zakona u budžetu Federacije BiH potrebno je osigurati novčana sredstva za plate državnih službenika koji rade na rješavanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijevoz opasnih tvari i obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (ukupno sedam izvršilaca) i ta sredstva su već utvrđena i planirana budžetom Federacije BiH.
 
Javna rasprava o ovom Zakonu je održana, nakon čega je predlagač istog, u ovom slučaju Vlada FBiH, trebala sačiniti prijedlog Zakona i dostaviti ga Parlamentu FBiH. Donošenje ovog zakona navedeno je i kao jedan od strateških ciljeva Vlade FBiH u 2017. godini.
 
Takođe, kroz ovaj projekt se omogućuje da se na jedinstven način u Federaciji BiH uredi pitanje nabavke, nošenja i držanja oružja i municije, te prijevoza opasnih materija, koje je dosada bilo različito regulisano od kantona do kantona. Oba zakona su u proceduri donošenja (Zakon o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije je dostavila Komisija za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u parlamentarnu proceduru, a Zakon o prijevozu opasnih materija je prošao u formi Nacrta Parlament Federacije BiH i u toku je utvrđivanje Nacrta zakona o prijevozu opasnih materija).
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.