Menu
A+ A A-

Komercijalni sektor nepovjerljiv spram bežičnih detektora

Prema procjenama IHS Markita, u 2016. godini prodato je 68 miliona protivprovalnih alarmnih detektora, od kojih je 41 posto bežičnih. Međutim, tek četiri posto bežičnih senzora koristi se u velikom komercijalnom sektoru. Stambeni i sektor manjih i srednje velikih preduzeća upotrebljavaju preostalih 96 posto bežičnih senzora.
Iako je upotreba bežičnih senzora u komercijalnom sektoru ograničena, Anna Sliwon, analitičarka sigurnosti u IHS Markitu, vjeruje da će njihova popularnost rasti iz nekoliko razloga. 
 
Cijena ugradnje bežičnih senzora je niska zato što je proces ugradnje mnogo jednostavniji i brži. Time se kompanijama olakšava da veći dio budžeta preusmjere na hardver, omogućujući im da ulažu u visokokvalitetne senzore ili u nadogradnju sistema, kao što je integracija s videonadzorom. 
 
Također, bežična rješenja su praktična kod instalacija na udaljenim lokacijama, koje nemaju lahak pristup glavnom napajanju. Kako bi se prevazišao problem udaljenosti, prilikom većih ugradnji koristi se mesh mreža, koja služi kao pojačivač signala. 
 
IHS otkriva i da su cijene bežičnih senzora pale za 16% u odnosu na 2012. Trajanje baterije u bežičnim senzorima je veće proteklih godina te sada, ovisno o okolnostima, iznosi od jedne do pet godina. Uprkos poboljšanjima, ograničen rok trajanja baterija u senzorima vršit će pritisak na menadžere sigurnosnih sistema te će iziskivati nabavku softvera, koji će omogućavati lakše upravljanje statusom baterije.
 
Bitno je istaći da je sada sve više bežičnih senzora dostupno s UL certifikatom, koji je preduslov za mnoge ponuđače nadzornih sistema. 
 
Problem enkripcija i cijena
 
Iako se bežični senzori uspijevaju probiti u komercijalne projekte, enkripcija, cijena senzora i troškovi održavanja i dalje su najveća briga. 
 
Uprkos poboljšanjima u enkripciji bežičnih sistema, strah od hakovanja je još prisutan među velikim komercijalnim i krajnjim korisnicima. Naprimjer, bežični senzori podložni su prigušivanju i ometanju signala, a ako se centrala kompromituje i deaktivira se bežični modul, svi mrežni i bežični detektori postaju beskorisni.
 
Bežični senzori su skuplji od svojih žičanih kolega. Naprimjer, IHS Markit otkriva da je bežični PIR senzor za 30 posto skuplji od prosječnog žičanog. Također, veći su i troškovi održavanja bežičnih senzora zbog potrebe za kupovinom rezervnih punjivih ili zamjenskih baterija. 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.