Menu
A+ A A-

CLIQ za kontrolu pristupa na udaljenim vodovodnim lokalitetima

Povjerenje i reference su ključni atributi svakog sistema zaključavanja projektovanog za kritičnu infrastrukturu. Francusko vodovodno preduzeće Eau de Valence suočilo se sa izazovom nadogradnje staromodnog mehaničkog sistema zaključavanja. Oni su zatražili sistem kontrole pristupa za upravljanje različitim i međusobno udaljenim vodovodnim lokalitetima. On bi morao ponuditi i pouzdan rad u svim vremenskim uvjetima, kao i evidentiranje i praćenje svih korisnika sistema sa jedne kontrolne tačke. Rješenje je pronađeno u CLIQ tehnologiji kontrole pristupa pomoću ključeva iz kompanije ASSA ABLOY.
Preduzeće Eau de Valence je odabralo PROTEC2 CLIQ mehatroničke brave sa cilindrima s mehaničkim diskovima i šifrovanom elektronikom. AC Pro je partner kompanije ASSA ABLOY i ovo preduzeće je obavilo ugradnju oko 40 PROTEC2 CLIQ programabilnih cilindara i katanaca na više lokaliteta u sklopu vodovoda. Istovremeno je izdato i 20 ključeva na baterije, po jedan za svakog ovlaštenog korisnika.
 
Sada je na zahtjev dostupna sveobuhvatna evidencija korištenja za svaku bravu i katanac, tako da je lako pratiti učestalost posjeta od strane izvođača radova i drugih korisnika ključeva. Jednostavno je po potrebi prilagođavati prava pristupa za bilo koga, uz ograničavanje upotrebljivosti ključa za određene vremenske intervale ili datume. Poništavanje prava pristupa za izgubljene ili ukradene ključeve je jednostavno zahvaljujući CLIQ upravljačkom softveru. Obavezna obnova važenja ključa na sedmičnoj bazi predstavlja dodatni nivo sigurnosti. 
 
 
Pet ključeva u vlasništvu preduzeća Eau de Valence su također opremljeni CLIQ Connect tehnologijom kako bi menadžerima omogućili da „u hodu“ ažuriraju ovlaštenja za pristup pomoću ključeva, što se vrši pomoću Bluetootha i aplikacije CLIQ Connect. To je posebno važno u slučaju problema koji se jave kada je osoblje udaljeno od centralne lokacije ili je na dežuri. 
 
Zahvaljujući CLIQ tehnologiji, svaki cilindar se napaja pomoću standardne baterije unutar CLIQ ključa, tako da je instalacija brza i ekonomična. Nema nikakve potrebe za postavljanjem kablova, što je idealno rješenje za vrata i katance na mjestima na kojima je povezivanje s izvorima napajanja teško izvedivo ili nemoguće.
 
"Sva energija je dostupna unutar ključa", kaže Christophe Nublat, šef Odsjeka za istraživanja i radove u kompaniji Eau de Valence. "Brava se ne napaja strujom pa joj samim tim ne treba često održavanje."
 
Pored toga, CLIQ katanci mogu izaći na kraj sa ekstremnim vremenskim uvjetima i zaštititi svaki otvoreni prostor, što CLIQ rješenje čini znatno prilagodljivijim od standardnih elektronskih sistema za kontrolu pristupa. Isto tako, preduzeće Eau de Valence sada može lako upravljati mehaničkim i elektronskim bravama unutar jedne instalacije: "Elektronskim i mehaničkim cilindrima upravlja jedan te isti ključ", dodaje Christophe Nublat.
 
 
Uprkos postojanju svih dodatnih pogodnosti, nema kompromisa na planu zaštite sigurnosti lokacije. Komunikacija između brave i ključa je šifrovana. Budući da postoji 1,97 milijardi jedinstvenih kombinacija ključeva, neograničen je opseg unutar kojeg neka organizacija može dizajnirati svoj pristupni sistem utemeljen na mehatroničnim ključevima prema vlastitim potrebama, bez obzira na izazove. Zbog toga je CLIQ tehnologija već stekla povjerenje na planu zaštite kritične infrastrukture širom Evrope.
O tehnologiji CLIQ: CLIQ je sigurnosni sistem zaključavanja koji koristi savremenu mikroelektroniku, programabilne ključeve i cilindre. On nudi različite kombinacije mehaničkih i elektronskih sistema koji mogu odgovoriti na sve potrebe za sigurnim i fleksibilnim pristupom. Prisutan je na globalnom tržištu i nudi fleksibilan pristup i rješenja za upravljanje ključevima namijenjena svim aplikacijama zaključavanja. 
 
O preduzeću Eau de Valence: Općinsko vodovodno preduzeće Eau de Valence je osnovano 2014. godine i upravlja vodosnabdijevanjem za 65.000 stanovnika grada. Pod njegovom kontrolom su četiri izvorišta u rubnim dijelovima grada, rezervoar kapaciteta 1.780m2 i 300km cijevi vodovodne mreže. Više informacija na: www.eaudevalence.fr.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.