Menu
A+ A A-

Ažurirana lista pravnih lica s certifikatom poslovne sigurnosti

Kada kod pravnog lica utvrdi da ne postoje sigurnosne zapreke i ako su primijenjeni propisani standardi sigurnosti podataka, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske izdaje certifikat poslovne sigurnosti tom poslovnom subjektu. 
 
Takav certifikat pruža mu mogućnost da može sklapati nacionalne i međunarodne klasificirane ugovore s državnim tijelima Republike Hrvatske, NATO-a i Evropske unije.
 
Lista poslovnih subjekata u Hrvatskoj kojima je Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost izdao certifikat poslovne sigurnosti ažuriran je 18. jula 2017. godine. O kojim je subjektima riječ možete saznati na linku.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.