Menu
A+ A A-

Opšti uslovi

Promociji Vaše kompanije od strane Global Security d.o.o. i kroz naše publikacije, prethodi narudžbenica za usluge (ukoliko se radi o uslugama manjeg obima) ili potpisivanje ugovora o promotivnim uslugama. Oglašivači prema ugovornim odredbama trebaju ispuniti dinamiku pripreme i rokove za dostavu svojih oglasa, PR materijala, banera za web stranicu i drugih materijala koji su predmet ugovornog odnosa.

Proces saradnje između izdavača i klijenta sastoji se od sljedećeg:

- klijent dostavlja narudžbenicu ili potpisuje ugovor s izdavačem,

- predmetni parametri iz narudžbenice ili ugovora arhiviraju se u e-bazu za pripremu magazina,

- usvaja se dinamika prema ugovoru koji su potpisali izdavač i klijent ili prema dostavljenoj narudžbenici.

Rokovi za dostavu materijala su sljedeći:

- za PR materijale do 10. kalendarskog dana u mjesecu za naredno izdanje magazina,

- za oglase do 20. kalendarskog dana u mjesecu,

- za pojedinačno oglašavanje (bez potpisivanja ugovora, oglas samo u jednom izdanju) rezervaciju je potrebno - obaviti do 15. kalendarskog dana u mjesecu, za naredno izdanje magazina. 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.