Menu
A+ A A-

Alarm automatika predstavila integrirana safety rješenja u Sarajevu

Alarm automatika je 5. decembra 2018. predstavila svoje integrirano safety rješenje, koje obuhvata sisteme dojave požara i plina, panik-rasvjete, evakuacijski razglas, odvođenje dima i topline te kontrolu pristupa. Svrha sistema zaštite je da osiguraju ranu detekciju požara, njegovu brzu signalizaciju ljudima koji se nalaze u požarom zahvaćenom prostoru i vatrogasnoj službi te sigurnu evakuaciju ljudi. Integracijom im se značajno povećava efikasnost, što je posebno važno kada je riječ o velikim objektima s većim brojem ljudi koji ne poznaju prostor.
U uvodnom izlaganju gosp. Avdo Konaković je govorio o propisima kojima se u Bosni i Hercegovini regulira primjena safety sistema te o standardima koji su prihvaćeni ili su u fazi prihvatanja. Usporedio je i status regulative u regionu, s osvrtom na tržišta Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
 
Miroslav Ćirić, direktor projektne prodaje, govorio je o vatrodojavi kao centralnom sistemu integriranog rješenja koje upravlja ostalim sistemima zaštite. On se posebno osvrnuo na novu seriju Inim vatrodojavnih centrala Previdia Max i Previdia Compact, čije inovativne karakteristike značajno olakšavaju upravljanje integriranim sistemima zaštite (grafički ekran osjetljiv na dodir, grafičke mape s prikazom statusa detektora, videoverifikacija). Inim Previdia centrale podržavaju BACNET komunikacijski protokol, koji omogućava komunikaciju između uređaja za automatizaciju različitih proizvođača.
 
Više sistema u funkciji evakuacije
 
O karakteristikama sistema koji omogućavaju brzu evakuaciju govorio je inžinjer Teo Miljenović. Zbog iznimne važnosti sigurne evakuacije ljudi u velikim objektima u tu se svrhu koristi više sistema, koji u slučaju požara funkcioniraju kao izvršni elementi vatrodojave, pa zato moraju biti usklađeni sa svim normama s područja dojave požara. Sistem glasovne evakuacije (EVAC) kompanije Ambient sistem omogućava upravljanje na način da se zvučni signal pali prvo u zoni (spratu) u kojoj je detektiran alarm i svim spratovima iznad te zone, a tek nakon nekog vremena na spratovima ispod ako je alarm i dalje prisutan. Panik-rasvjeta treba jasno označavati smjer evakuacije. Preporučuje se upotreba adresabilne evakuacijske rasvjete Harper, koja omogućava da se panik-lampe pale prema scenariju za alarm u određenoj zoni. Sistem odvođenja dima i topline osigurava da ljudi na evakuacijskom putu ne budu izloženi dimu. Centrala za odimljavanje Hautau može se povezati sa sistemom za dojavu požara, koji aktivira zone odimljavanja prema zoni u kojoj se detektirao požar. 
 
Nove tehnologije omogućavaju dalju integraciju, pri čemu je posebno zanimljiva integracija s videonadzorom jer omogućava verifikaciju signala alarma. O karakteristikama videa bitnima za integraciju govorio je rukovodilac tehničke podrške Mustafa Osmić, koji je istakao primjere takvih integracija realizirane s IDIS videonadzorom. 
 
Zbog složenosti upravljanja preporučuje se njihovo povezivanje s ABSistemDCi softverom, koji omogućava da se integriranim sistemima upravlja putem jedinstvenog grafičkog interfejsa. Gospodin Teo Miljenović predstavio je i novi modul ABSistemDCi® softvera Konfigurator, koji omogućava konfiguraciju sistema, elemenata i podloga.
 
Pogledajte fotografije sa prezentacije: 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.