Menu
A+ A A-

Pomoć Bosni i Hercegovini u oblasti cyber sigurnosti

U suorganizaciji Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Svjetske banke i Korejske agencije za internet i sigurnost, 3. decembra u Sarajevu je održana radionica “Nacionalne politike cyber sigurnosti, zakonski okvir i CERT/CSIRT funkcioniranje”.
Pomoćnik ministra u Sektoru za komunikacije i informatizaciju Vlatko Drmić otvorio je radionicu, posebno se zahvalivši Agenciji za internet i sigurnost Južne Koreje (KISA), kao i predstavnicima Svjetske banke na organizaciji ovog događaja te zainteresiranosti da u Bosni i Hercegovini podijele svoja ekspertska iskustva i znanja.
 
„Cyber napadi u budućnosti će nastojati poništiti sva dosadašnja dostignuća, a sve zemlje širom svijeta će biti prisiljene braniti se od istih, za šta će biti potrebna velika podrška svih struktura društva. S tim ciljem je i organizirana ova radionica kako bi se sublimirale baze znanja iz ove oblasti i stekla vrijedna iskustva koja ćemo moći primijeniti u našoj zemlji“, objasnio je pomoćnik Drmić.
 
Treća zemlja u regionu koja prima ovakvu vrstu pomoći
 
Direktor Svjetske banke za BiH Emannuel Salinas istakao je zadovoljstvo što institucija koju predstavlja može olakšati razmjenu znanja i izgradnju kapaciteta u oblasti cyber sigurnosti između Globalnog centra za cyber sigurnost Korejske agencije za internet i sigurnost i Ministarstva.
 
„BiH je treća zemlja u regionu Zapadnog Balkana, nakon Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije i Albanije, koja će imati koristi od takve pomoći. Naš cilj je jačanje cyber sigurnosti, za koji smatramo da je jedan od uvjeta za razvoj digitalne ekonomije“, naglasio je Salinas.
 
Prije početka radionice pomoćnik ministra Drmić se sastao sa šefom delegacije i glavnim istražiteljem u Globalnom centru za cyber sigurnost Korejske agencije za internet i sigurnost Jaemyungom Limom, s kojim je razgovarao o stanju cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
 
„Nadamo se da se saradnja između KISA-e i Bosne i Hercegovine može produbiti kroz ovu radionicu u Sarajevu, čiji su sudomaćini KISA, Ministarstvo i Svjetska banka“, kazao je Lim.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.